Drukuj Email


KIERUNKI KSZTAŁCENIA

NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ POWIATOWYCH W GOWOROWIE

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk to modny i poszukiwany zawód. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki światowej jest i pozostanie informatyka. Celem kształcenia w tym zawodzie jest  przygotowanie absolwenta o wysokich kwalifikacjach zdolnego do programowania w wybranych językach, projektowania, zakładania, administrowania baz danych, dobierania konfiguracji sprzętu komputerowego. Zawód technik informatyk jest zawodem szerokoprofilowym w zakresie systemów zarządzania bazami danych, komputerowego wspomagania projektowania, grafiki komputerowej, technik multimedialnych, administrowania sieciowym.

Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży:

1. TECHNIKUM AGROBIZNESU - 4 LETNIE

Zawód - technik agrobiznesu

Kwalifikacje:

  • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej
  • R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

2. TECHNIKUM HANDLOWE - 4 LETNIE

Zawód – technik handlowiec

Kwalifikacje:

  • A.18. Prowadzenie sprzedaży
  • A.22. Prowadzenie działalności handlowej

3.   TECHNIKUM INFORMATYCZNE 4- letnie

Zawód- technik informatyk

Kwalifikacje:

  • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

4.      LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3- letnie

5. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – Oddział wielozawodowy

Kierunki kształcenia w szkołach dla dorosłych (zaocznych):

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH 3 –letnie

Szkoła na podbudowie gimnazjum. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani są bezpośrednio do klasy drugiej.

KURSY KWALIFIKACYJNE:

  • A.18. Prowadzenie sprzedaży (sprzedawca, technik handlowiec)
  • R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik, technik rolnik, technik agrobiznesu)
  • A.22. Prowadzenie działalności handlowej

ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH TO SZKOŁA Z TRADYCJAMI.

STARAMY SIĘ TRAFIAĆ W ZAINTERESOWANIA NASZYCH UCZNIÓW I WYCHODZIĆ NAPRZECIW ICH OCZEKIWANIOM.

Warto uczyć się u nas ze względu na możliwości, jakie oferuje szkoła. Profesjonalna kadra i doskonale wyposażone pracownie dają szansę na zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej ale i umiejętności praktycznych, niezbędnych do zdania egzaminów z kwalifikacji zawodowych.

Indywidualne podejście do ucznia jest gwarancją dobrego wykształcenia

 
wykonanie sklepy internetowe, oprogramowanie dla szk, strony internetowe