• Wycieczka do Gdańska i okolic w ramach projektu „Poznaj Polskę”

    • 29.06.2023
    • Sprawozdanie z wycieczki.

     W dniach 15 – 16  czerwca 2023roku odbyła się wycieczka do Gdańska  i okolic w ramach projektu „Poznaj Polskę” w której uczestniczyli uczniowie ZSP w Goworowie.

     W wycieczce wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas ( 23 uczniów i 3 opiekunów). Dofinansowanie  w ramach projektu wynosiło 80 % dlatego zainteresowanie wśród uczniów było duże.

     Program wycieczki był ciekawy i bogaty.

      Pierwszy dzień zwiedzania rozpoczęliśmy  od Muzeum II Wojny Światowej w którym za pomocą audio przewodników mieliśmy możliwość indywidualnie poznać historię Polski i Świata  przed II Wojną Światową w trakcie i po II Wojnie Światowej.

     Kolejnym punktem było zwiedzanie starówki i oraz kościoła Mariackiego wraz z przewodnikiem który przedstawił nam historię Gdańska .  Na zakończenie zwiedzania  skosztowaliśmy pyszny obiad na starówce w restauracji Neptun. Następnie udaliśmy się na odpoczynek  do apartamentów usytuowanych niedaleko starówki AURA.

     Drugi dzień rozpoczęliśmy  od  śniadania  które samodzielnie przygotowaliśmy z produktów zakupionych przez opiekunów ponieważ każdy apartament wyposażony był w kuchnię.

     Po śniadaniu zwiedzanie rozpoczęliśmy od Europejskiego Centrum Solidarności w którym  przewodnik przedstawił nam historię Polski związaną z powstaniem Solidarności i drogę do wolności narodu polskiego.  Kolejnym punktem był Westerplatte  następnie plaża  na której skonsumowaliśmy lody i na zakończenie udaliśmy się  do restauracji Neptun  gdzie zjedliśmy  obiad.  

     W drodze powrotnej jeszcze zajechaliśmy do Mac Donalda i w godzinach nocnych wróciliśmy szczęśliwi jednak bardzo zmęczeni do domu.

                                                                  JOLANTA BOROWSKA

    • Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”

    • 22.06.2023
    • Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie prowadzone przez Powiat Ostrołęcki uczestniczy w realizacji projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt ten jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

     Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

     W ramach projektu w szkole zrealizowano następujące działania:

     Innowację pedagogiczną pod tytułem „Efektywny rozwój branży rolno – hodowlanej z wykorzystaniem cyfrowej technologii”. 

     W ramach tej innowacji w czerwcu 2021 roku doposażono bazę dydaktyczną w następujący sprzęt: wspierający proces jej realizacji:

     1. Dron DJI MAVIC Air 2 Fly More Combo 1 szt.
     2. Tablica interaktywna SMART SBID-MX275-V2 wraz ze stojakami w ilości 2 szt.
     3. Laptop Dell Precision 3560 w ilości 5  szt., o parametrach: procesor Intel Core i7-1165G7, karta graficzna NVIDIA T500 2 GB, 4 rdzeniowy, pamięć podręczna 12MB, 15.6"FHD, 60Hz- – 5szt.,
     4. Urządzenie wielofunkcyjne A4, drukowanie, kopiowanie, skanowanie typu - EPSON EcoTank L3160 (A4) – szt. 1,
     5. Gra symulacyjna dydaktyczna typu " Farming simulator 19" – 5szt.

     W ramach realizacji innowacji nauczyciele i uczniowie wzięli udział w szkoleniach i zajęciach, poszerzających wiedzę i doskonalących umiejętności:

     1. Szkolenie dla 12 uczniów z obsługi programu komputerowego INSERT – pakiet Gratyfikant Gt, - czerwiec 2021.
     2. Dwóch nauczycieli wzięło udział w szkoleniu: "DRONEM W POLE" i uzyskało europejski certyfikat kompetencji pilota drona, - czerwiec – lipiec 2021
     3. W ramach w/w innowacji 2 nauczycieli  przeprowadziło w okresie od września do listopada 2021 roku zajęcia z uczniami o następującej tematyce:
       • Programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności rolniczej.
       • Kompleksowa ocena czynników zmianowania.
       • Integrowana ochrona roślin.
       • Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w rolnictwie.
       • Posługiwanie się dokumentacją techniczną przy obsłudze ciągników i maszyn rolniczych

     Dodatkowo w związku z realizacją projektu:

     12 uczniów w zawodzie technik agrobiznesu, uczestniczyło w dniach od 27 września do 1 października 2021 roku w kursie BVLOS w ramach Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-05. Szkolenie zostało zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym prowadzącym do nabycia uprawnień do sterowaniabezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 4 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota.

     W roku szkolnym 2021/2022 5 uczniów technikum odbyło staż zawodowy u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych., a bieżącym roku szkolnym staż odbywać będzie 11 uczniów w zawodach technik agrobiznesu i technik handlowiec.

     Staż obejmuje 150 h, a za jego realizację, Uczeń otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2000 zł netto, po zakończeniu stażu oraz po poprawnym wypełnieniu i oddaniu wszystkich dokumentów.

     Efekty udziału szkoły w projekcie:

     Wdrożenie innowacji pedagogicznej w szkole pomogło uczniom i nauczycielom rozwinąć umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii IT. Dzięki zdjęciom wykonanym przez drona w trakcie zajęć z przedmiotów zawodowych uczniowie potrafią oceniać stan faktyczny danego fragmentu obszaru na polach uprawnych, posiadają umiejętność tworzenia map na podstawie otrzymanych danych, co przyczynia się do podniesienia ich kwalifikacji oraz zwiększenia atrakcyjności, jako przyszłego pracownika. Znajomość obsługi programu kadrowo – płacowego Gratyfikant GT pozwoliła  u uczniów rozwinąć umiejętność prowadzenia ewidencji osobowej.

     Komputerowa gra dydaktyczna Farming Symulator będąca symulatorem pojazdów i maszyn rolniczych sprawia, że uczniowie mierzą się z wyzwaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego, w trakcie zajęć edukacyjnych.   

     Odbyte szkolenia przez nauczycieli pozwoliły podnieść ich kwalifikacje i nabyć im nową wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi zaawansowanego sprzętu technologicznego – dronów, dało też  im możliwość przekazywanianowej wiedzy uczniom.

     Baza dydaktyczna placówki powiększyła się także o nowoczesny sprzęt multimedialny do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych.

     Staże zawodowe pozwoliły uczniom: na nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą, możliwość zainicjowania dalszej współpracy, pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

      

      

     Dariusz Leszczyński

     Kierownik Szkolenia Praktycznego

      

      

   • #sprzątaMy
    • #sprzątaMy

    • 21.06.2023
    • Młodzież Technikum z Goworowa wzięła udział w akcji „#sprzątaMY”. Razem z leśnikami sprzątnęliśmy z zalegających śmieci wyznaczony kwartał lasu w okolicy wsi Kobylin. W akcji „sprzątamy las” wzięło udział około 300 osób na czele z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejem Dudą i jego małżonką Agatą Kornhauser-Duda. Po sprzątnięciu wyznaczonych obszarów leśnych uczestnicy spotkali się z Parą Prezydencką na polanie koło leśniczówki we wsi Góry. Tam mieliśmy okazję porozmawiać z Prezydentem RP i Pierwszą Damą o szkole i zbliżających się wakacjach, otrzymaliśmy zaproszenie do zwiedzenia Belwederu  a na pamiątkę tego spotkania otrzymaliśmy piękną reprodukcję akwareli przedstawiającej Pałac Prezydencki

    • Szkolenie z pierwszej pomocy dla uczniów szkoły

    • 20.06.2023
    • Dnia 19.06.2023 w naszej szkole odbyło się niezwykle ważne szkolenie z pierwszej pomocy dla uczniów klas 3 TA i 4 TH/TA.

     Podczas tego intensywnego kursu, uczniowie mieli okazję zdobyć cenne umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Ratownik medyczny przekazał im nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również prowadził praktyczne ćwiczenia, dzięki którym uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności.

     Nauczono ich, jak reagować w przypadku różnych sytuacji, takich jak oparzenia, złamania, skaleczenia, czy zadławienie. Uczniowie uczyli się, jak ocenić sytuację i jak właściwie udzielać pomocy, a także jak wezwać odpowiednie służby ratunkowe.

     Szkolenie było nie tylko praktyczne, ale również bardzo interaktywne. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi obawami związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Ratownik medyczny odpowiadał na wszystkie pytania i pomagał rozwiać wątpliwości.

     Cieszymy się, że mogliśmy zapewnić naszym uczniom taką wartościową edukację w zakresie pierwszej pomocy. Zdobyte umiejętności są nie tylko przydatne w życiu codziennym, ale także mogą być decydujące w sytuacjach nagłych i potencjalnie ratować życie.

      • Wycieczka do Gdańska i okolic w ramach projektu „Poznaj Polskę”

       Sprawozdanie z wycieczki.

       W dniach 15 – 16  czerwca 2023roku odbyła się wycieczka do Gdańska  i okolic w ramach projektu „Poznaj Polskę” w której uczestniczyli uczniowie ZSP w Goworowie.

       W wycieczce wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas ( 23 uczniów i 3 opiekunów). Dofinansowanie  w ramach projektu wynosiło 80 % dlatego zainteresowanie wśród uczniów było duże.

       Program wycieczki był ciekawy i bogaty.

        Pierwszy dzień zwiedzania rozpoczęliśmy  od Muzeum II Wojny Światowej w którym za pomocą audio przewodników mieliśmy możliwość indywidualnie poznać historię Polski i Świata  przed II Wojną Światową w trakcie i po II Wojnie Światowej.

       Kolejnym punktem było zwiedzanie starówki i oraz kościoła Mariackiego wraz z przewodnikiem który przedstawił nam historię Gdańska .  Na zakończenie zwiedzania  skosztowaliśmy pyszny obiad na starówce w restauracji Neptun. Następnie udaliśmy się na odpoczynek  do apartamentów usytuowanych niedaleko starówki AURA.

       Drugi dzień rozpoczęliśmy  od  śniadania  które samodzielnie przygotowaliśmy z produktów zakupionych przez opiekunów ponieważ każdy apartament wyposażony był w kuchnię.

       Po śniadaniu zwiedzanie rozpoczęliśmy od Europejskiego Centrum Solidarności w którym  przewodnik przedstawił nam historię Polski związaną z powstaniem Solidarności i drogę do wolności narodu polskiego.  Kolejnym punktem był Westerplatte  następnie plaża  na której skonsumowaliśmy lody i na zakończenie udaliśmy się  do restauracji Neptun  gdzie zjedliśmy  obiad.  

       W drodze powrotnej jeszcze zajechaliśmy do Mac Donalda i w godzinach nocnych wróciliśmy szczęśliwi jednak bardzo zmęczeni do domu.

                                                                    JOLANTA BOROWSKA

      • Projekt „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”

       Technikum w Zespole Szkół Powiatowych w Goworowie prowadzone przez Powiat Ostrołęcki uczestniczy w realizacji projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”. Projekt ten jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

       Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

       W ramach projektu w szkole zrealizowano następujące działania:

       Innowację pedagogiczną pod tytułem „Efektywny rozwój branży rolno – hodowlanej z wykorzystaniem cyfrowej technologii”. 

       W ramach tej innowacji w czerwcu 2021 roku doposażono bazę dydaktyczną w następujący sprzęt: wspierający proces jej realizacji:

       1. Dron DJI MAVIC Air 2 Fly More Combo 1 szt.
       2. Tablica interaktywna SMART SBID-MX275-V2 wraz ze stojakami w ilości 2 szt.
       3. Laptop Dell Precision 3560 w ilości 5  szt., o parametrach: procesor Intel Core i7-1165G7, karta graficzna NVIDIA T500 2 GB, 4 rdzeniowy, pamięć podręczna 12MB, 15.6"FHD, 60Hz- – 5szt.,
       4. Urządzenie wielofunkcyjne A4, drukowanie, kopiowanie, skanowanie typu - EPSON EcoTank L3160 (A4) – szt. 1,
       5. Gra symulacyjna dydaktyczna typu " Farming simulator 19" – 5szt.

       W ramach realizacji innowacji nauczyciele i uczniowie wzięli udział w szkoleniach i zajęciach, poszerzających wiedzę i doskonalących umiejętności:

       1. Szkolenie dla 12 uczniów z obsługi programu komputerowego INSERT – pakiet Gratyfikant Gt, - czerwiec 2021.
       2. Dwóch nauczycieli wzięło udział w szkoleniu: "DRONEM W POLE" i uzyskało europejski certyfikat kompetencji pilota drona, - czerwiec – lipiec 2021
       3. W ramach w/w innowacji 2 nauczycieli  przeprowadziło w okresie od września do listopada 2021 roku zajęcia z uczniami o następującej tematyce:
         • Programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności rolniczej.
         • Kompleksowa ocena czynników zmianowania.
         • Integrowana ochrona roślin.
         • Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w rolnictwie.
         • Posługiwanie się dokumentacją techniczną przy obsłudze ciągników i maszyn rolniczych

       Dodatkowo w związku z realizacją projektu:

       12 uczniów w zawodzie technik agrobiznesu, uczestniczyło w dniach od 27 września do 1 października 2021 roku w kursie BVLOS w ramach Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-05. Szkolenie zostało zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym prowadzącym do nabycia uprawnień do sterowaniabezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 4 kg, w odległości nie większej niż 2 km od pilota.

       W roku szkolnym 2021/2022 5 uczniów technikum odbyło staż zawodowy u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych., a bieżącym roku szkolnym staż odbywać będzie 11 uczniów w zawodach technik agrobiznesu i technik handlowiec.

       Staż obejmuje 150 h, a za jego realizację, Uczeń otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2000 zł netto, po zakończeniu stażu oraz po poprawnym wypełnieniu i oddaniu wszystkich dokumentów.

       Efekty udziału szkoły w projekcie:

       Wdrożenie innowacji pedagogicznej w szkole pomogło uczniom i nauczycielom rozwinąć umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii IT. Dzięki zdjęciom wykonanym przez drona w trakcie zajęć z przedmiotów zawodowych uczniowie potrafią oceniać stan faktyczny danego fragmentu obszaru na polach uprawnych, posiadają umiejętność tworzenia map na podstawie otrzymanych danych, co przyczynia się do podniesienia ich kwalifikacji oraz zwiększenia atrakcyjności, jako przyszłego pracownika. Znajomość obsługi programu kadrowo – płacowego Gratyfikant GT pozwoliła  u uczniów rozwinąć umiejętność prowadzenia ewidencji osobowej.

       Komputerowa gra dydaktyczna Farming Symulator będąca symulatorem pojazdów i maszyn rolniczych sprawia, że uczniowie mierzą się z wyzwaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego, w trakcie zajęć edukacyjnych.   

       Odbyte szkolenia przez nauczycieli pozwoliły podnieść ich kwalifikacje i nabyć im nową wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi zaawansowanego sprzętu technologicznego – dronów, dało też  im możliwość przekazywanianowej wiedzy uczniom.

       Baza dydaktyczna placówki powiększyła się także o nowoczesny sprzęt multimedialny do realizacji zajęć dydaktycznych z przedmiotów zawodowych.

       Staże zawodowe pozwoliły uczniom: na nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą, możliwość zainicjowania dalszej współpracy, pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

        

        

       Dariusz Leszczyński

       Kierownik Szkolenia Praktycznego

        

        

     • #sprzątaMy
      • #sprzątaMy

       Młodzież Technikum z Goworowa wzięła udział w akcji „#sprzątaMY”. Razem z leśnikami sprzątnęliśmy z zalegających śmieci wyznaczony kwartał lasu w okolicy wsi Kobylin. W akcji „sprzątamy las” wzięło udział około 300 osób na czele z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejem Dudą i jego małżonką Agatą Kornhauser-Duda. Po sprzątnięciu wyznaczonych obszarów leśnych uczestnicy spotkali się z Parą Prezydencką na polanie koło leśniczówki we wsi Góry. Tam mieliśmy okazję porozmawiać z Prezydentem RP i Pierwszą Damą o szkole i zbliżających się wakacjach, otrzymaliśmy zaproszenie do zwiedzenia Belwederu  a na pamiątkę tego spotkania otrzymaliśmy piękną reprodukcję akwareli przedstawiającej Pałac Prezydencki

      • Szkolenie z pierwszej pomocy dla uczniów szkoły

       Dnia 19.06.2023 w naszej szkole odbyło się niezwykle ważne szkolenie z pierwszej pomocy dla uczniów klas 3 TA i 4 TH/TA.

       Podczas tego intensywnego kursu, uczniowie mieli okazję zdobyć cenne umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Ratownik medyczny przekazał im nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również prowadził praktyczne ćwiczenia, dzięki którym uczniowie mieli możliwość doskonalić swoje umiejętności.

       Nauczono ich, jak reagować w przypadku różnych sytuacji, takich jak oparzenia, złamania, skaleczenia, czy zadławienie. Uczniowie uczyli się, jak ocenić sytuację i jak właściwie udzielać pomocy, a także jak wezwać odpowiednie służby ratunkowe.

       Szkolenie było nie tylko praktyczne, ale również bardzo interaktywne. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi obawami związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Ratownik medyczny odpowiadał na wszystkie pytania i pomagał rozwiać wątpliwości.

       Cieszymy się, że mogliśmy zapewnić naszym uczniom taką wartościową edukację w zakresie pierwszej pomocy. Zdobyte umiejętności są nie tylko przydatne w życiu codziennym, ale także mogą być decydujące w sytuacjach nagłych i potencjalnie ratować życie.

    • Kontakty

     • Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
     • zsp.goworowo[at]powiatostrolecki.pl
     • zsp.goworowo[at]powiatostrolecki.pl
     • 297614011
     • ul. Ostrołęcka 27
      07-440 Goworowo
      Poland
   • Galeria zdjęć

     brak danych