• EGZAMIN ZAWODOWY SESJA - LATO 2024

    • 31.01.2024
    • Szanowni Uczniowie, Słuchacze!

     Osoby, które będą przystępować do egzaminów zawodowych w Sesji Lato 2024 

     Informuję, że przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024, zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu.


     Dokument można pobrać (link poniżej), wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, podpisać i złożyć do dnia 7 lutego 2024r. Jednocześnie przypominam, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły.


     Dariusz Leszczyński

     Kierownik Szkolenia Praktycznego

    • KOMUNIKAT CKE

    • 17.01.2024
    • Komunikat CKE  dot. wstępnych informacji o wynikach egzaminu zawodowego w części pisemnej przeprowadzanej na komputerze

     Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z publikacją w dniu 22.01.2024 r. wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej na komputerze, CKE zwraca się z uprzejmą prośbą o poinformowanie zdających, że wyniki będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna loginu lub hasła to może zresetować hasło podając swój PESEL. Nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail przypisany do zdającego w systemie SIOEPKZ. Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego w systemie SIOEPKZ – zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do dyrektora szkoły o przekazanie kodu aktywacyjnego. Dlatego bardzo prosimy o przekazanie informacji zdającym, aby spróbowali zalogować się do portalu w tym tygodniu (tj. do dnia 19 stycznia br.) w celu sprawdzenia poprawności logowania do portalu zdającego.

     Z poważaniem Zespół CKE

      • EGZAMIN ZAWODOWY SESJA - LATO 2024

       Szanowni Uczniowie, Słuchacze!

       Osoby, które będą przystępować do egzaminów zawodowych w Sesji Lato 2024 

       Informuję, że przystępujący do egzaminu zawodowego w sesji Lato 2024, zobowiązani są do złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu.


       Dokument można pobrać (link poniżej), wydrukować, wypełnić drukowanymi literami, podpisać i złożyć do dnia 7 lutego 2024r. Jednocześnie przypominam, że przystąpienie do egzaminu jest warunkiem promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły.


       Dariusz Leszczyński

       Kierownik Szkolenia Praktycznego

      • KOMUNIKAT CKE

       Komunikat CKE  dot. wstępnych informacji o wynikach egzaminu zawodowego w części pisemnej przeprowadzanej na komputerze

       Szanowni Państwo Dyrektorzy, w związku z publikacją w dniu 22.01.2024 r. wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej na komputerze, CKE zwraca się z uprzejmą prośbą o poinformowanie zdających, że wyniki będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl Uprzejmie przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło. Jeżeli zdający nie zna loginu lub hasła to może zresetować hasło podając swój PESEL. Nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail przypisany do zdającego w systemie SIOEPKZ. Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego w systemie SIOEPKZ – zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do dyrektora szkoły o przekazanie kodu aktywacyjnego. Dlatego bardzo prosimy o przekazanie informacji zdającym, aby spróbowali zalogować się do portalu w tym tygodniu (tj. do dnia 19 stycznia br.) w celu sprawdzenia poprawności logowania do portalu zdającego.

       Z poważaniem Zespół CKE

    • Kontakty

     • Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
     • zsp.goworowo[at]powiatostrolecki.pl
     • zsp.goworowo[at]powiatostrolecki.pl
     • 297614011
     • ul. Ostrołęcka 27
      07-440 Goworowo
      Poland
   • Galeria zdjęć

     brak danych