• Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

    • 23.06.2020
    • Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie informuje, że tegoroczne zakończenie roku szkolnego będzie miało charakter kameralny i będzie przebiegał z pełnym zachowaniem zasad sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii. Uczniowie spotkają się tylko z wychowawcami w grupach o wyznaczonej godzinie.

     Harmonogram spotkań:

     Zasady sanitarne:

     Na spotkanie, po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

     Uczeń, który przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych nie może uczestniczyć w spotkaniu.

     Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

     Na spotkanie należy przyjść we własnej maseczce lub przyłbicy – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali, w której odbywa się rozdanie świadectw po zajęciu miejsc w ławce.

     Uczeń wchodząc, do budynku szkoły musi mieć założoną maseczkę lub przyłbicę oraz musi zdezynfekować ręce.

     Uczeń przebywając w budynku szkoły jest zobowiązany mieć założoną maseczkę lub przyłbicę.

     W czasie przekazywania świadectw uczniom, wychowawca i uczeń muszą mieć założone maseczki lub przyłbice, wychowawca dodatkowo musi mieć założone rękawiczki ochronne.

     Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.                                                                                              DYREKTOR  SZKOŁY

                                                                                                    Janusz Frydryk

    • Zapraszamy ósmoklasistów do kontynuowania nauki w naszej szkole!

    • 19.06.2020
    • Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie serdecznie zapraszają ósmoklasistów szkół podstawowych oraz Rodziców / Opiekunów do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

     Nasza oferta edukacyjna jest bogata i dostosowana do aktualnych potrzeb rynku pracy, skierowana do dziewcząt oraz chłopców. Dokładamy wielu starań, aby pomagać UCZNIOM szkół podstawowych w podjęciu decyzji o wyborze szkoły średniej i jesteśmy pewni, że każdy uczeń znajdzie w naszej ofercie kierunek i zawód, który jest najbliższy jego zainteresowaniom.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
    • zsp_goworowo@oswiata.org.pl
    • informatyk_zsp_goworowo@oswiata.org.pl
    • 297614011
    • ul. Ostrołęcka 27 07-440 Goworowo Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych