• XII Konkurs Biologiczny

    • 31.03.2021
    •                  Dnia 30 marca 2021 roku  uczniowie

                           Julita Brejnak  i  Szymon Pazuła

      reprezentowali  naszą szkołę  w  XII  Konkursie  Biologicznym pod patronatem Starosty Ostrołęckiego.

      Hasło tegorocznego konkursu brzmiało  ,, CHOROBY A ZDROWIE CZŁOWIEKA”

           Celem konkursu było  rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów związanych         ze zdrowiem człowieka, pobudzanie ich  do twórczego myślenia  oraz rozwijanie umiejętności  stosowania zdobytej wiedzy  w życiu codziennym.

             Uczniowie  naszej szkoły wykazali się  bardzo wysoką wiedzą biologiczną i znajomością  zagadnień  dotyczących  zachowań prozdrowotnych.  

          Szymon  Pazuła  uzyskał  II miejsce.

          Jesteśmy  z Was bardzo dumni , ponieważ godnie reprezentujecie   szkołę, osiągając sukcesy  i jednocześnie  rozsławiacie  dobre imię  naszej placówki w środowisku.

           Gratulujemy  i życzymy Wam satysfakcji z  wysokich osiągnięć oraz dalszych sukcesów.

             Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka biologii – Grażyna Wicepolska

    • Nowości w Bibliotece ZSP w Goworowie

    • 23.03.2021
    •                            Z  Narodowego  Programu  Rozwoju Czytelnictwa  2020.

                                                                  Marzec  2021

    • Konkursie Ekologicznym EKO PLANETA

    • 02.03.2021
    •  W  grudniu  czworo uczniów z naszej szkoły:

     .  Julita Brejnak

     .  Szymon Pazuła

      .  Konrad Kanclerz

      . Bartosz Zalewski

      wzięło  udział  w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym  EKO PLANETA  przeprowadzonego  drogą  online na platformie testowej.

             Konkurs  był przeprowadzony  w trzech kategoriach  wiekowych i  składał się z dwóch części:

      I – to praca indywidualna na temat- ,,Zwierzęta wokół nas”

      II  -  to, test   jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz jedno pytanie opisowe.  

     Można było uzyskać łącznie 30 punktów.

          Przed kilkoma dniami otrzymaliśmy oficjalne wyniki, z których  widać, że  dwoje naszych uczniów otrzymało  29 pkt.  i  dwóch  uczniów 28 pkt.

      W kategorii prac  indywidualnych natomiast   uczniowie   otrzymali  wyróżnienia I stopnia  w kraju.

           Wszystkim uczestnikom  bardzo gratulujemy,  tak wysokich osiągnięć  w dziedzinie biologii.

          Jesteśmy  z Was bardzo dumni , ponieważ godnie reprezentujecie   szkołę, osiągając sukcesy  i jednocześnie  rozsławiając  dobre imię  naszej placówki w środowisku.

          Życzymy Wam satysfakcji z  wysokich osiągnięć oraz dalszych sukcesów.

             Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka biologii – Grażyna Wicepolska

      

      

      

                                                                                                  Grażyna Wicepolska

            

      • XII Konkurs Biologiczny

                        Dnia 30 marca 2021 roku  uczniowie

                             Julita Brejnak  i  Szymon Pazuła

        reprezentowali  naszą szkołę  w  XII  Konkursie  Biologicznym pod patronatem Starosty Ostrołęckiego.

        Hasło tegorocznego konkursu brzmiało  ,, CHOROBY A ZDROWIE CZŁOWIEKA”

             Celem konkursu było  rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów związanych         ze zdrowiem człowieka, pobudzanie ich  do twórczego myślenia  oraz rozwijanie umiejętności  stosowania zdobytej wiedzy  w życiu codziennym.

               Uczniowie  naszej szkoły wykazali się  bardzo wysoką wiedzą biologiczną i znajomością  zagadnień  dotyczących  zachowań prozdrowotnych.  

            Szymon  Pazuła  uzyskał  II miejsce.

            Jesteśmy  z Was bardzo dumni , ponieważ godnie reprezentujecie   szkołę, osiągając sukcesy  i jednocześnie  rozsławiacie  dobre imię  naszej placówki w środowisku.

             Gratulujemy  i życzymy Wam satysfakcji z  wysokich osiągnięć oraz dalszych sukcesów.

               Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka biologii – Grażyna Wicepolska

      • Konkursie Ekologicznym EKO PLANETA

        W  grudniu  czworo uczniów z naszej szkoły:

       .  Julita Brejnak

       .  Szymon Pazuła

        .  Konrad Kanclerz

        . Bartosz Zalewski

        wzięło  udział  w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym  EKO PLANETA  przeprowadzonego  drogą  online na platformie testowej.

               Konkurs  był przeprowadzony  w trzech kategoriach  wiekowych i  składał się z dwóch części:

        I – to praca indywidualna na temat- ,,Zwierzęta wokół nas”

        II  -  to, test   jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz jedno pytanie opisowe.  

       Można było uzyskać łącznie 30 punktów.

            Przed kilkoma dniami otrzymaliśmy oficjalne wyniki, z których  widać, że  dwoje naszych uczniów otrzymało  29 pkt.  i  dwóch  uczniów 28 pkt.

        W kategorii prac  indywidualnych natomiast   uczniowie   otrzymali  wyróżnienia I stopnia  w kraju.

             Wszystkim uczestnikom  bardzo gratulujemy,  tak wysokich osiągnięć  w dziedzinie biologii.

            Jesteśmy  z Was bardzo dumni , ponieważ godnie reprezentujecie   szkołę, osiągając sukcesy  i jednocześnie  rozsławiając  dobre imię  naszej placówki w środowisku.

            Życzymy Wam satysfakcji z  wysokich osiągnięć oraz dalszych sukcesów.

               Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka biologii – Grażyna Wicepolska

        

        

        

                                                                                                    Grażyna Wicepolska

              

   • Galeria zdjęć

     brak danych