• DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

    • 03.05.2019
    • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

      

      

      

     Jednym z najbardziej uroczystych dni w szkole jest Dzień Nauczyciela. Dzień, w którym uczniowie wyrażają wdzięczność i uznanie pedagogom dla ich pięknej, aczkolwiek trudnej pracy, a także pracownikom niepedagogicznym za ich trud i zawodową postawę.

     Dnia 13 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pana Dariusza Leszczyńskiego. Udział w niej wzięli nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście.

     Młodzież podziękowała pedagogom śpiewając piosenki, mówiąc wiersze i wręczając kwiaty a dyrektor szkoły Janusz Frydryk pogratulował i wyróżnił w tym roku Nagrodą Dyrektora Szkoły p. Jolantę Borowską, p. Katarzynę Kaczmarczyk, p. Piotra Kosiorka p. Dariusza Leszczyńskiego, p. Elżbietę Dąbrowską i p. Tadeusza Piaseckiego.

     "Bądźcie zdrowi, zadowoleni z nas, z pięknej pracy, którą wykonujecie (...). Nie zaznawajcie kłopotów i trosk, bądźcie pogodni i uśmiechnięci. zapewniamy was, że gdziekolwiek będziemy, wspomnienie o Was będzie z nami".

      

    • Z WIZYTĄ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GOWOROWIE

    • 03.05.2019
    • Z WIZYTĄ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W GOWOROWIE

     17 października odwiedziliśmy z klasą II T Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie. Naszym celem było zapoznanie się z zawartością zbiorów i różnorodnością usług bibliotecznych.

     Serdecznie dziękujemy pracownikom biblioteki za miłe przyjęcie.

    • PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

    • 03.05.2019
    • PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

     Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przez cały październik w naszej szkole organizowana jest  akcja „Podaruj książkę bibliotece szkolnej”. Jeśli macie w domu książki w dobrym stanie, które już przeczytaliście i chcecie je przekazać, to w bibliotece znajdzie się dla nich miejsce. Książki przynosimy bezpośrednio do biblioteki szkolnej a wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękujemy.

    • KRZYŻÓWKA NA ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH

    • 03.05.2019
    • KRZYŻÓWKA NA ŚWIĘTO BIBLIOTEK SZKOLNYCH

     W październiku w naszej bibliotece szkolnej odbywa się konkurs krzyżówkowy. Chętni czytelnicy pobierają karty z krzyżówkami, odgadują hasła i rozwiązane krzyżówki wrzucają do urny. Na koniec miesiąca, za poprawnie rozwiązane hasła, rozlosujemy nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.

     Zapraszamy do biblioteki :)

    • WYCIECZKA NA AGROSHOW W BEDNARACH

    • 03.05.2019
    • WYCIECZKA NA AGROSHOW W BEDNARACH

     22 września, jak co roku, uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Bednar pod opieką nauczycieli: Barbary Gołębiewskiej i Piotra Kosiorka. Na największej w Europie wystawie poświęconej rolnictwu mieliśmy okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w technice rolniczej, uprawie i hodowli. Każdy mógł znaleźć coś interesującego wśród setek stoisk położonych na terenie dawnego lotniska. Na uczniów czekały atrakcyjne konkursy, pokazy pracy maszyn uprawowych oraz prezentacja najnowszych osiągnięć techniki rolniczej. W tym roku na wspólny wyjazd zaprosiliśmy ponownie uczniów Zespołu Szkół w Różanie pod opieką pani Marty Bacławskiej. Nastroje dopasowały się do pięknej słonecznej pogody i wyjazd możemy zaliczyć do udanych.

     P. Kosiorek

    • Spotkanie z poetą Kazimierzem Sopuchem

    • 03.05.2019
    • Spotkanie z poetą Kazimierzem Sopuchem

     22 września 2017r. naszą szkołę odwiedził ciekawy gość. Był to poeta Kazimierz Sopuch, który pochodzi z naszej gminy, a dokładnie z Jawor Wielkopola. W ramach tegorocznej „Qpiszewiady” odwiedził Ostrołękę, a następnie w asyście pań bibliotekarek z Ostrołęki i Goworowa przybył do swojej „małej Ojczyzny” i budynku szkoły, do której kiedyś jako uczeń uczęszczał. Spotkanie odbyło się, zupełnie przypadkowo, w klasie, gdzie kiedyś siedział w szkolnej ławie.

     W czasie spotkania p.Sopuch opowiedział o sobie, swojej drodze życiowej, czytał fragmenty prozy oraz wiersze poświęcone pamięci żony. Nawiązał kontakt z uczniami i starał się odpowiedzieć na ich pytania, nawet te bardzo osobiste.

     Spotkanie przebiegło w miłej i życzliwej atmosferze, a pan Kazimierz zapowiedział, że odwiedzi szkołę ponownie, gdy będzie promował swoją najnowszą książkę.

     Zofia A. Kordasz

    • Szkolenie – konferencja: „Krzyżowanie towarowe bydła w celu poprawy mięsności u opasów”

    • 03.05.2019
    • Uczestniczyliśmy…

     Szkolenie – konferencja: „Krzyżowanie towarowe bydła w celu poprawy mięsności        u opasów”

     W dniu 19.09.2017 roku młodzież Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu uczestniczyła w szkoleniu – konferencji nt. „Krzyżowanie towarowe bydła         w celu poprawy mięsności u opasów”, które zorganizował pracownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – p. Piotr Twardziak.

     „Dla uzyskania mieszańców przeznaczonych do opasu wykorzystuje się krzyżowanie towarowe polegające na inseminacji krów mlecznych nasieniem buhajów ras mięsnych. To bardzo szybka i efektywna metoda zwiększenia ilości oraz poprawy jakości produkowanej wołowiny, zwłaszcza w krajach posiadających liczne pogłowie krów mlecznych, a niewielkie bydła mięsnego” – zainteresował tymi słowami doradca MODR.

     Do korzyści wynikających z krzyżowania towarowego można zaliczyć:

     • poprawę wartości opasowej mieszańców (wyższe przyrosty dobowe, lepsze wykorzystanie paszy, lepszy stopień umięśnienia),

     • znacznie lepszą wartość rzeźną mieszańców (wyższa wydajność rzeźna, wyższy udział mięsa a niższy tłuszczu i kości w tuszy, lepsza jakość mięsa, wyższa ocena stopnia umięśnienia i niższa otłuszczenia przy ocenie półtusz systemem EUROP),

     • mniejsze zużycie paszy na przyrost 1 kg masy ciała,

     • lepsza opłacalność opasu i produkcji wołowiny.

     Przedstawiona została również prezentacja poszczególnych ras bydła, która szczególnie zainteresowała naszą młodzież.

     Uczestnicy mieli również możliwość uzyskania zaświadczenia o odbyciu szkolenia, które honorowane jest przy ubieganiu się o wsparcie w ramach poddziałania 6.1 „Premie dla młodych rolników”.

     Grażyna Nowak

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

    • 03.05.2019
    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

     Rozpoczęcie roku szkolnego przygotowała klasa II Technikum kształcącego w zawodzie technik handlowiec wraz z wychowawcą p. Dariuszem Leszczyńskim. Młodzież wierszem i piosenką przywitała szkołę, nauczycieli, rodziców oraz swoich kolegów z klas niższych i wyższych, przypominając też ważne wydarzenia historyczne, których rocznice świętowane były przez Polaków w ostatnim okresie (Powstanie Warszawskie, wydarzenia sierpniowe      w Gdańsku, wybuch II wojny światowej). Szczególnie gorąco powitano pierwszoklasistów, którym nie szczędzono dobrych rad na okres pobytu w szkole oraz życzeń "wszelkiej szczęśliwości" na nowej drodze życia. Uczniowie wysłuchali też przemówienia dyrektora szkoły p. Janusza Frydryka, który oprócz powitania uczniów i pracowników szkoły po wakacjach i nakreślenia planu na nowy rok, uroczyście otworzył rok szkolny 2017/2018.

      

    • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZSP W GOWOROWIE

    • 03.05.2019
    • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZSP W GOWOROWIE

     Wreszcie nadeszły! Upragnione przez wszystkich – zarówno uczniów, jak i nauczycieli – WAKACJE!

     W piątek 23 czerwca w ZSP w Goworowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

     Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, duchowieństwa, lokalnych podmiotów gospodarczych, a także rodzice uczniów. Przybyli m.in. ks. kanonik Stanisław Siemion – proboszcz parafii w Goworowie, Antoni Mulawka – radny powiatu ostrołęckiego i sekretarz gminy Goworowo, Katarzyna Piórkowska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goworowie, Roman Szewczak – kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrołęce, Iwona Maliszewska – pracownik prewencji, Wiesław Żebrowski - właściciel Zakładu Mechaniki Pojazdowej oraz Barbara Fronczyk - przewodnicząca Rady Rodziców ZSP Goworowo.

     Pan dyrektor Janusz Frydryk przywitał przybyłych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi oraz młodzież uczącą się w ZSP w Goworowie. Zwracając się do uczniów podziękował za ich całoroczną pracę na rzecz szkoły, godne reprezentowanie jej podczas konkursów, zawodów sportowych bądź innych akcji organizowanych w szkole lub środowisku lokalnym. Podziękowania skierował także do rodziców, nauczycieli, wychowawców, pracowników niepedagogicznych oraz wszystkich, którym zależy na dobru szkoły, budowaniu jej pozytywnego wizerunku. Na koniec życzył wszystkim wspaniałego odpoczynku, bezpiecznych wakacji, udanych wyjazdów i szczęśliwych powrotów. Głos zabrali również przybyli goście.

     Następnie wręczone zostały promocyjne świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za szczególne osiągnięcia:

     Paulina Garlińska, Paulina Podolak i Daniel Walczak z kl. I T,

     Katarzyna Radecka z kl. II T

     Edyta Frączyk i Jolanta Skierkowska z kl. III T

      

     Rada Rodziców zakupiła również nagrody książkowe dla uczniów ze średnią powyżej 4,0 i co najmniej dobrym zachowaniem. Nagrody wręczone zostały przez p. Barbarę Fronczyk - przewodniczącą Rady Rodziców i p. Piotra Kosiorka - kierownika szkolenia praktycznego.

     Stuprocentową frekwencją w szkole może pochwalić się Natalia Godlewska z kl. I Technikum kształcącego w zawodzie technik handlowiec. Rodzice Natalii otrzymali z rąk dyrektora odczytany na forum list pochwalny.

     Uczniowie otrzymali również nagrody za udział w II Gminnym Konkursie Plastycznym "Przemocy mówię NIE" oraz za najlepsze wyniki w etapie szkolnym IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie.

     Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

     Część oficjalną uroczystości uczniowie zakończyli słowami podziękowań i wręczeniem kwiatów przybyłym gościom, rodzicom, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły.

     Uroczystość zakończenia roku szkolnego poprowadzili i uświetnili częścią artystyczną uczniowie kl. I T oraz II ZSZ pod opieką wychowawców: p. Barbary Gołębiewskiej i p. Dariusza Leszczyńskiego.

     Dziękujemy!

    • IV Powiatowy Konkurs Innowacje Technologiczne w Agrobiznesie.

    • 03.05.2019
    • 31 maja 2017r. w ZSP w Troszynie odbył się IV Powiatowy Konkurs Innowacje Technologiczne w Agrobiznesie.

     Tematem tegorocznego konkursu były "Fundusze europejskie wykorzystane na rozwój wsi i rolnictwa w twojej gminie". Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy III technikum: Aldona Turek i Łucja Majk, które otrzymały dyplomy za udział. Przedstawiły prezentację na temat korzystania z funduszy unijnych w gminie Goworowo.

      

    • GOWOROWSKIE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

    • 03.05.2019
    • GOWOROWSKIE TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

     Wydarzenie to, zorganizowane po raz szósty przez władze gminy, odbyło się na terenie naszej szkoły tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca. Mieliśmy okazję posłuchać wykładów specjalistów, zasięgnąć informacji od przedstawicieli organizacji rządowych i pozarządowych w dziedzinie szeroko pojętej przedsiębiorczości.

     Tego dnia rozstrzygnięty został ogłoszony przez wójt gminy Goworowo oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie konkurs: "Uczniowski pomysł na biznes". Na konkurs wpłynęło 14 prac. Oceniana była oryginalność pomysłu, innowacyjność planowanej działalności gospodarczej oraz rzeczywista możliwość realizacji danego przedsięwzięcia w lokalnym środowisku gospodarczym. Jury uznało wysoki poziom zgłoszonych projektów i wyłoniło prace, które uzyskały nagrody główne (I, II, III stopnia) oraz prace, które uhonorowano wyróżnieniem.

     Znakomicie spisali się uczniowie naszej szkoły, gdyż to właśnie oni zdobyli główne nagrody w tym konkursie:

     I miejsce – Jolanta Skierkowska

     II miejsce – Krzysztof Fronczyk

     III miejsce - Magdalena Łojek

      

     Wyróżniania otrzymali: Milena Owczarek, Paulina Podolak i Paulina Garlińska.

     Nagroda specjalna trafiła do Jolanty Skierkowskiej. Pracę wyróżniła wójt gminy.

     Opiekunką uczniów była p. Grażyna Nowak - nauczycielka ZSP w Goworowie, której serdecznie gratulujemy.

      

     Najmłodsi uczestnicy targów mieli również powody do radości, gdyż z okazji Dnia Dziecka na boisku przy ZSP w Goworowie czekał na nich bezpłatny park rozrywki i inne atrakcje. Chętni mogli wziąć także udział w VI biegu ulicznym o puchar Wójta Gminy Goworowo.

    • Dzień Matki i Dziecka

    • 03.05.2019
    • Dzień Matki i Dziecka

     31 maja 2017r.  o godz. 13 odbył się w naszej szkole uroczysty apel, na który uczniowie zaprosili pisemnie wszystkie swoje mamy. Apel przygotowały nauczycielki: p. Z.A.Kordasz oraz p. M. Długokęcka wraz z grupą uzdolnionej artystycznie młodzieży spośród wszystkich klas. Salę lekcyjną zamieniono na kawiarenkę, w której na mamy czekał poczęstunek w postaci napojów i własnoręcznie upieczonego przez uczniów ciasta. Przy kawie i herbacie mamy, nauczyciele oraz pozostali uczniowie wysłuchali pierwszej części programu, na który złożyły się wzruszające wiersze i piosenki. Każda z mam otrzymała upominek- niespodziankę czyli "Śpiewnik pieśni biesiadnych".

      

     Na drugą część programu młodzież z klasy II technikum kształcącego w zawodzie technik handlowiec przygotowała recital utworów ze śpiewnika i brawurowo wykonała je dla mam. Mamy, nauczyciele oraz uczniowie włączyli się do śpiewu i wkrótce w całej szkole słychać było gromkie śpiewy biesiadne i ludowe.

     Na koniec, w związku z tym, że następnego dnia był Dzień Dziecka mamy zaśpiewały dla swych dzieci, korzystając oczywiście ze swoich śpiewników.

     Apel przebiegł w miłej, rodzinnej atmosferze, a wzruszone mamy obiecały odwiedzić nas w przyszłym roku.

    • Dzień Otwarty z atrakcjami w ZSP w Goworowie

    • 03.05.2019
    • Dzień Otwarty z atrakcjami w ZSP w Goworowie

     11 maja ZSP w Goworowie zaprosił tegorocznych absolwentów gimnazjów na Dzień Otwarty. Przybyłych gości witał dyrektor szkoły p. Janusz Frydryk. Następnie w rolę gospodarzy włączyli się uczniowie naszej szkoły, w szczególności przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, a także nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

     W sali gimnastycznej przedstawione zostały przez dyrektora szkoły najciekawsze działania podejmowane i realizowane przez nauczycieli oraz uczniów ZSP, osiągnięcia naukowe i sportowe oraz historia szkoły. Zaprezentowana została oferta edukacyjna:

      

     1. Szkoły dla młodzieży:

     - Technikum w zawodach (4 lata):

     technik agrobiznesu

     Kwalifikacje:  R.3. prowadzenie produkcji rolniczej

     R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

     technik handlowiec

     Kwalifikacje:  A.18. Prowadzenie sprzedaży

     A.22. Prowadzenie działalności handlowej

     - Liceum Ogólnokształcące (3 lata)

     - Branżowa szkoła I stopnia (3 lata) - dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa  (oddział wielozawodowy)

      

     2. Szkoły dla dorosłych:

     -  Liceum Ogólnokształcące (3 lata) - szkoła na podbudowie gimnazjum. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmowani są bezpośrednio do klasy drugiej. Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym.

      

     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

     A.18 – prowadzenie sprzedaży

     A.22 – prowadzenie działalności handlowej

     R.03 – produkcja rolnicza

     R.06 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

     Atutami szkoły niewątpliwie są: zajęcia na jedną zmianę, rodzinna atmosfera, profesjonalnie przygotowani, przyjaźni wobec młodzieży nauczyciele, dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, dalszego kształcenia i kreowania własnej kariery zawodowej, pracownie przedmiotowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny, nowoczesna baza sportowa (hala sportowa, siłownia), możliwość korzystania z pracowni komputerowej (dwie nowe pracownie), językowej (dwie pracownie), biblioteki z internetowym centrum  informacji multimedialnej, siłowni oraz nauka jazdy samochodem (w ramach programu nauczania) w celu zdobycia prawa jazdy.

     Przybyli goście mieli okazję zwiedzić każdy zakątek szkoły, obejrzeć sale lekcyjne, zapoznać się z ofertą biblioteki szkolnej, obejrzeć prezentację multimedialną z wyjazdów uczniów w ramach praktyk zawodowych  do Grecji i Portugalii. W programie wydarzenia znalazły się także pokazy pierwszej pomocy, próbna jazda samochodem, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Odbyło się także wspólne grillowanie. Ponadto młodzież wysłuchała koncertu  absolwenta szkoły Waldemara Więckiewicza, który w duecie z Anetą Waplewską wykonał kilka piosenek w stylu rap. Wspólnie występowali w radiu OKO i podczas finału WOŚP w Ostrołęce. Waldek już w szkole rozwijał swój talent muzyczny pisząc teksty i muzykę, także dla innych zespołów.

     Społeczność ZSP w Goworowie przygotowała dla gimnazjalistów także coś specjalnego - zawody w przeciąganiu liny. W zmaganiach wzięli udział uczniowie z gimnazjum w Goworowie i Wąsewie. Drużyny otrzymały na zakończenie pamiątkowe dyplomy.

     Było nam bardzo miło gościć w progach naszej szkoły uczniów klas gimnazjalnych i ich opiekunów. Nasi nauczyciele i uczniowie odpowiadali na wszystkie pytania kandydatów dotyczące rekrutacji, zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Pragniemy gorąco podziękować za zainteresowanie i mamy wielką nadzieję, że od września Drodzy Gimnazjaliści Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie będzie też Waszą szkołą.

    • Staże zawodowe w Grecji - projekt „Nowoczesne Zarządzanie Agrobiznesem w Rolnictwie i Agroturystyce”

    • 03.05.2019
    • Staże zawodowe w Grecji - projekt „Nowoczesne Zarządzanie Agrobiznesem w Rolnictwie i Agroturystyce”

      

      

     W dniach 19.04.2017-02.05.2017 (wyjazd 18.04, powrót 3.05) grupa młodzieży (48 osób + 4 opiekunów) odbyła praktyki w Grecji. Staż zawodowy zrealizowany został w ramach projektu „Nowoczesne Zarządzanie Agrobiznesem w Rolnictwie i Agroturystyce” a jego organizatorem była Europejska Fundacja Edukacyjno-Sportowa. Projekt „Nowoczesne Zarządzanie Agrobiznesem w Rolnictwie i Agroturystyce” – skierowany był do 48 uczniów kształcących się na kierunku technik agrobiznesu w szkole w Ostrożanach, Goworowie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.

      

     Podstawą projektu było przeprowadzenie stażu zawodowego w Grecji. Udział uczniów w programie stażowym zapewnił im poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w szkole oraz możliwości skorzystania z doświadczenia wysoko wyspecjalizowanych pracowników organizacji greckiej. Ramowy program praktyk odpowiadał lokalnym potrzebom rolniczego regionu, z którego wywodzą się uczniowie, a także uwzględniał cele i wymogi kształcenia w zawodzie technika agrobiznesu.

      

     Organizacją przyjmującą w Grecji była firma Georgikes Ekmetaleuseis, która specjalizuje się w organizacji profesjonalnych szkoleń w zakresie agrobiznesu. Posiada również gospodarstwo agroturystyczne i szerokie kontakty biznesowe na terenie Riviery Olimpijskiej w Grecji.

      

     Dla efektywnej realizacji projektu przed wyjazdem uczniowie uczęszczali na warsztaty językowe, kulturowe, psychologiczne oraz BHP.

      

     Projekt był dostosowany do współczesnych wyzwań stawianych przez rolnictwo oraz odpowiadał na potrzeby lokalnego rynku pracy. Na praktykach zawodowych wspierane były postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży, co na pewno zaowocuje w przyszłości tworzeniem przez uczniów własnych przedsiębiorstw agrobiznesu czy gospodarstw agroturystycznych, które są kluczowe dla rozwoju ich regionu. Umiejętności i kompetencje, jakie uczniowie zdobyli podczas praktyk zawodowych pozwolą im na lepsze odnalezienie się na rynku pracy.

      

     W czasie wolnym uczniowie korzystali z uroków Morza Egejskiego, wypoczywali na plaży i korzystali z pięknej, słonecznej pogody oraz miejscowych atrakcji. Niezapomniane były też wycieczki po Grecji oraz smakowanie typowej greckiej kuchni.

      

     Praktyki w Grecji umożliwiły uczniom możliwość rozwoju zawodowego, wrócili oni nie tylko z nową wiedzą i doświadczeniem, ale i wspaniałymi wspomnieniami z pobytu, były niesamowitą przygodą, w czasie której poznali grecką kulturę i kraj, spróbowali innego życia, stali się bardziej komunikatywni, otwarci i odważni a przy okazji poprawili znajomość języka angielskiego.

      

     Projekt „Nowoczesne Zarządzanie Agrobiznesem w Rolnictwie i Agroturystyce”  nr 2016-1-PL01-KA102-025023 realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej

      

    • Zaproszenie

    • 03.05.2019
    • Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie

      

     Serdecznie zaprasza uczniów, nauczycieli oraz rodziców na

      

     dnia 11 maja 2017 r. (czwartek)

     w godzinach 950- 1300

      

     W PROGRAMIE:

     • powitanie uczestników,
     • występ Waldemara Więckiewicza absolwenta szkoły,
     • zapoznanie się z  historią szkoły,
     • przedstawienie kierunków kształcenia, bazy dydaktycznej i osiągnięć uczniów.
     • próbna jazda samochodem,
     • grillowanie,
     • gry zręcznościowe,
     • podsumowanie i zakończenie.

      

     Dyrektor i Społeczność

     Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie.

    • III Krajowe Dni Pola
     • III Krajowe Dni Pola

      Mieliśmy (uczniowie ZSP w Goworowie wraz z nauczycielami) przyjemność uczestniczyć w III Krajowych Dniach Pola w Poświętnym, których przewodnim hasłem było "rolnictwo przyszłości". Świetni wykładowcy zaprezentowali nam dobre praktyki, rozwiązania i metody gospodarowania do zastosowania w nowoczesnych gospodarstwach rolnych: maszyny i narzędzia rolnicze oraz środki do produkcji rolnej. Przywitano nas niezwykle przyjaźnie i obdarowano wieloma prezentami (czasopisma branżowe, odblaski itp.).

      Wzięliśmy również udział w słodkim konkursie z firmą Diamant oraz Pfiefer&Langenw tle z przesympatycznym kucharzem prowadzącym występującym m.in. w Pytaniu na śniadanie Jakubem Steuermark.

       

      Dziękujemy :) Było super!

     • 31.05.2022 Dzień Rodziny

                     Zupełnie inaczej niż co roku przebiegał w naszej szkole Dzień  Rodziny !Program obchodów przygotowała p. Marta Kozon wraz ze swoimi wychowankami klasą I Technikum. W  uroczystości brali udział :nauczyciele,dyrektor,rodzice oraz uczniowie.na początku p.Kozon  przeprowadziła prezentację na temat  bezpieczeństwa w szkole, która zakończyła się  wypełnieniem ankiety na temat przyswojonych informacji i tego  czy nasi uczniowie czują się bezpieczni  w murach szkoły. Następnie  przy kawie i herbacie  mamy wysłuchały ,przygotowanego specjalnie dla nich, programu artystycznego  , który  podkreślał rolę rodziny, a zwłaszcza mamy  ,w życiu każdego człowieka . W popisach artystycznych klasę I TAH wspierali starsi uczniowie zrzeszeni w Samorządzie Uczniowskim .Na szczególna pochwałę  zasłużyli chłopcy z tej klasy,którzy brawurowo odśpiewali , specjalnie dla swoich ,mam kilka nastrojowych piosenek.W miłej atmosferze i przy dobrym cieście, upieczonym przez uczniów, czas przeznaczony na tę uroczystość minął  wszystkim bardzo szybko.

    • 10-11 .05.2022         WYCIECZKA DO KRAKOWA I OKOLIC     w ramach projektu "Poznaj Polskę"
     • 10-11 .05.2022 WYCIECZKA DO KRAKOWA I OKOLIC w ramach projektu "Poznaj Polskę"

      Wszyscy chętni uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w wycieczce ,którą organizowała nauczycielka geografii  p. Jolanta Borowska .Program wycieczki był bardzo  ciekawy i bogaty ,ale  na jego realizację przeznaczono tylko tylko dwa dni ,więc wszystko działo się bardzo szybko .Młodzi turyści wraz z opiekunkami w osobach ;p. Borowskiej ,p .Kozon i p .Rostkowskiej, wyjechali już w nocy ,by od rana  realizować plan wycieczki .W Krakowie czekała już na nich p .Basia, czyli przewodniczka ,która nie tylko ciekawie opowiadała o zwiedzanych obiektach ,ale też bardzo sprawnie / i tanio/wszystko zorganizowała.

        W pierwszym dniu zwiedzono Sanktuarium Bożego  Miłosierdzia w Łagiewnikach ,a następnie młodzież  zobaczyła Zamek Królewski na Wawelu .Największe wrażenie na wszystkich zrobiły komnaty królewskie oraz krypty podziemne a także grota ,gdzie według legendy mieszkał kiedyś smok.

         Drugiego dnia zwiedzano Kopalnię Soli w Wieliczce i Sanktuarium  Matki Boskiej  w Częstochowie ,a póżniej wszyscy marzyli tylko o powrocie do domu .Pod szkołę nasi turyści dotarli  w godzinach wieczornych ,bardzo zmęczeni ale szczęśliwi i pełni niezapomnianych wrażeń.

     • Matura 2022

      Matura 2022 Miesiąc maj przywitał  nas nareszcie lepszą pogodą,ale kasztany nie zdążyły jeszcze zakwitnąć /symbol matury/ ,gdy 4 maja 2022 roku  o godz.9.oo rano tegoroczni maturzyści zasiedli w sali egzaminacyjnej ,by zmierzyć się z egzaminem pisemnym z języka polskiego.W kolejnych dniach odbyły się  egzaminy z matematyki/5.05.22/ i języków obcych nowożytnych/6.05.22/.Jeszcze tylko egzamin z biologii /w następnym tygodniu/ i koniec zmagań maturalnych,bo z egzaminów ustnych młodzież jest w tym roku zwolniona!!!!!!Wszyscy w szkole trzymamy kciuki ,by wyniki ,które  ukażą się pod koniec czerwca były jak najlepsze.   Pozdrawiam  Zofia Kordasz

     • POŻEGNANIE MATURZYSTÓW 2022

      Tradycyjnie w ostatni piątek kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel na którym społeczność szkolna pożegnała tegorocznych absolwentów Technikum Agrobiznesu .Apel przygotowała p. Grażyna   Wicepolska wraz ze swoją klasą III TA i TH, a uświetnili go znamienici goście w osobach: Ks .Stanisława Siemiona /proboszcza parafii Goworowo/,wicestarosty Krzysztofa Parzychowskiego ,Wójta Gminy Goworowo Piotra Kosiorka ,dyrektora SP Goworowo p.Barbary Grabowskiej oraz zaprzyjażnionych emerytowanych  lotników z Koła nr.35 im.103 Pułku Lotniczego NJWSW Związku Żołnierzy WP ,Oddziału Warszawsko -Mazowieckiego SSLW RP i Stowarzyszenia Promocja 77 WOSL ,którzy tradycyjnie  przybywają  do  szkoły na ten apel ,by nagrodzić najlepszego w danym roku absolwenta.    W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością: pułkownik Kazimierz  Pogorzelski, podpułkownik Ryszard Karpiński ,pułkownik Tadeusz Krząstka, major Adam Kuczyński, pułkownik Henryk Czyżka oraz członek  p. Bożena Pomacho.  Wszyscy absolwenci ,w liczbie 18-tu ,otrzymali z rąk dyrektora świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe, a z rąk gości zaproszonych nagrody specjalne:   Nagroda Starosty Ostrołęckiego- Kamila Skarżyńska   Nagroda Wójta Gminy Goworowo -Łukasz Damięcki   Nagroda Lotników - Kamila Skarżyńska      Wójt Gminy Piotr Kosiorek wręczył też nagrody absolwentom ,którzy w ostatnim roku wygrali konkurs z dziedziny pożarnictwa organizowany przez Państwową Straż Pożarną w  Ostrołęce. Nagrody otrzymali :Julia Dudziec .Rafał Gruszka i Łukasz Damięcki      Apel zakończył się pięknym występem artystycznym  złożonym z wierszy i nastrojowych piosenek  w  wykonaniu uczniów młodszego rocznika ,były  także podziękowaniami dla nauczycieli  ze strony absolwentów ,którzy dodatkowo na ręce dyrektora złożyli pamiątkowe tablo ze swoimi wizerunkami ,a także  wszystkich obecnych  na uroczystości gości  zaprosili na obiad przygotowany przez Radę Rodziców.   Pozdrawiam  Zofia Kordasz

     • I Powiatowy Konkurs Wiedzy Rolniczej  

      I Powiatowy Konkurs Wiedzy Rolniczej           Czerwin 2022   "Bardzo młody rolnik-rośliny zbożowe"         28 kwietnia w ZSP Czerwin pod patronatem Starosty Ostrołęckiego , odbył się po raz pierwszy konkurs  dla młodych rolników , którzy w przyszłości  będą specjalizować się w uprawie roślin zbożowych.Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl.II Technikum Agrobiznesu pod opieką nauczycielki przedmiotu produkcja roślinna p.Grażyny Nowak,która młodzież do konkursu wspaniale przygotowała.W  czerwinie zmierzyli się uczniowie z powiatów :ostrowskiego i ostrołęckiego jednak to nasi uczniowie okazali się najlepsi,bo zajęli:        II miejsce  Krzysztof Frączyk        III miejsce Marcin  Kupis        IV miejsce Hubert Adamczyk  Od zwycięzcy Krzysia dzieliły tylko ułamki sekund,bo miał taką samą ilość punktów jak  zwyciężczyni  ale zamiast dogrywki  wzięto pod uwagę czas oddania prac.Marcin zdobył o jeden punkt mniej  od zwycięzcy a Hubert dwa.    Pozdrawiam   Zofia Kordasz

    • XLV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
     • XLV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

      Uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie dostali się do eliminacji XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dumnie reprezentowali naszą szkołę. Mogli również pozwiedzać jedną z lepszych uczelni w naszym kraju, zapoznać się z kierunkami kształcenia. Kto wie, być może kiedyś tu wrócą już jako studenci UWM-u. Jesteśmy z Was dumni chłopcy!!    Pozdrawiam  Zofia Kordasz

     • OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNY EKO PLANETA

      OGÓLNOPOLSKI  KONKURS EKOLOGICZNY   EKO PLANETA

         

             Kolejny raz uczniowie naszej szkoły udowodnili ,że możemy być z nich dumni.

          Dziś  otrzymaliśmy  wyniki z Ogólnopolskiego Konkursu  Ekologicznego EKO PLANETA.

              Konkurs  przeprowadzony  był  w trzech kategoriach  wiekowych i  składał się z dwóch części:

       I – to praca indywidualna na temat- ,,Uroki  polskich lasów”

       II  -   test   jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz jedno pytanie opisowe. 

      Można było uzyskać łącznie 38 punktów.

           W kategorii  test  uzyskaliśmy  następujące wyniki:

      Szymon  Pazuła uzyskał  -31  pkt, a Julita Brejnak i Konrad Kanclerz 30 pkt.

         Wszyscy uczniowie  uzyskali wyróżnienia I stopnia w kraju.

       W kategorii prac  indywidualnych natomiast   wyróżnienia uzyskali:

      Julita Brejnak,  Frączyk  Krzysztof , Hubert Adamczyk.

            Wszystkim uczestnikom  bardzo gratulujemy,  tak wysokich osiągnięć   i dużej wiedzy o ochronie środowiska i przyrodzie Polski.

           Jesteśmy  z Was bardzo dumni , ponieważ godnie reprezentujecie  naszą  szkołę, osiągając sukcesy  i jednocześnie   dbacie o  dobre imię   ZSP w Goworowie w środowisku.

           Życzymy Wam satysfakcji z  wysokich osiągnięć oraz dalszych sukcesów.

              Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka biologii – Grażyna Wicepolska

       

       

       

                                                                                                   Grażyna Wicepolska

     • II etap Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Certyfikacji Żywności -     Food Ekspert

       

                                    7 kwietnia   uczniowie  ZSP w Goworowie , jako  finaliści  reprezentowali naszą szkołę w II etapie Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Certyfikacji Żywności -     Food Ekspert.

       Konkurs był organizowany przez  Akademię Nauk Stosowanych w Łomży.

             Nasi uczniowie : Julita Brejnak , Krzysztof Frączyk, Szymon Pazuła, Bartosz Zalewski, Konrad Kanclerz, Kacper Kusik, Hubert Adamczyk  wykazali się  bardzo wysoką wiedzą  na temat  bezpieczeństwa  i certyfikacji żywności oraz systemów jakości, dzięki czemu zakwalifikowali się do II  etapu konkursu.

              W dniu konkursu  uczniowie  dodatkowo wysłuchali ciekawego wykładu i mieli okazję zwiedzić   budynek uczelni.

               Wszystkim  uczestnikom, gratulujemy i życzymy satysfakcji z wysokich osiągnięć oraz dalszych sukcesów.

       Do konkursu przygotowała uczniów  - pani Grażyna Wicepolska

     • XIII Konkurs Biologiczny

                       Dnia 28 marca 2022 roku  uczniowie

                            Konrad Kanclerz  i  Szymon Pazuła

       reprezentowali  naszą szkołę  w  XIII  Konkursie  Biologicznym pod patronatem Starosty Ostrołęckiego.

       Hasło tegorocznego konkursu brzmiało

        ,, ZNACZENIE GENETYKI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”

            Celem konkursu było  rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów związanych         ze zdrowiem człowieka, pobudzanie ich  do twórczego myślenia  oraz rozwijanie umiejętności  stosowania zdobytej wiedzy  w życiu codziennym.

              Uczniowie  naszej szkoły wykazali się  bardzo wysoką wiedzą biologiczną i znajomością  zagadnień  dotyczących  zachowań prozdrowotnych.  

            KONRAD KANCLERZ  uzyskał  II miejsce.

           SZYMON PAZUŁA          uzyskał  IV  miejsce

           Jesteśmy  z Was bardzo dumni , ponieważ godnie reprezentujecie   szkołę, osiągając sukcesy  i jednocześnie  rozsławiacie  dobre imię  naszej placówki w środowisku.

            Gratulujemy  i życzymy Wam satysfakcji z  wysokich osiągnięć oraz dalszych sukcesów.

              Uczniów do konkursu przygotowała nauczycielka biologii – Grażyna Wicepolska

       

       

       

                                                                                                                    Grażyna Wicepolska

     • Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      Do rodziców i uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Goworowie

      Sytuacja pandemii spowodowała narastanie problemów wśród nastolatków. Dotyczą one przede wszystkim zaburzeń nastroju, jego obniżenia, stanów depresyjnych, lękowych, samookaleczeń, myśli samobójczych, jak również sięgania po alkohol i inne substancje psychoaktywne. Charakterystyczną cechą naszych podopiecznych jest narastające zjawisko abulii, które może być objawem współistniejącym przy depresji, ale z racji sytuacji związanej z izolacją wydaje się być również skutkiem bezpośrednim pandemii. Młoda osoba dotknięta abulią sprawia wrażenie osoby pozbawionej jakiejkolwiek motywacji do podjęcia nawet najprostszego działania. Może spędzać całe dnie przed telewizorem albo ekranem komputera czy smartfona, odmawiając chodzenia czy nawet logowania się na lekcje. Ma silną niechęć do spotykania się ze znajomymi, z którymi dotąd chętnie spędzała czas. Najczęściej jednak nastolatki cierpiące na abulię spędzają całe dni w apatycznym bezruchu, bezmyślnie wpatrując się w ścianę lub ekran monitora.

      W związku z opublikowaniem w dniu 9 lutego 2022 roku Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 1 marca br. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Zajęcia dla młodzieży są dobrowolne i nieodpłatne.

       Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. W  zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów.

       Szczegółowe kwestie w tym zakresie reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000339/O/D20220339.pdf

      Dyrektorzy szkół zostali zobligowani o przekazanie do Zarządu Powiatu w Ostrołęce do dnia 21 lutego br. informacji na temat liczby godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych zaplanowanych do realizacji w danej szkole. Dlatego zwracam się do rodziców o potraktowanie problemu jako bardzo ważnego dla zdrowia waszych dzieci i zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w tych zajęciach w zależności od rozpoznanych potrzeb.

      DYREKTOR SZKOŁY

        /-/

       Janusz Frydryk

       

     • Drodzy Kursanci przechodzimy na naukę zdalną

      Drodzy Kursanci przechodzimy na naukę zdalną.

      Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

      Od najbliższego zjazdu do 13  lutego 2022 r realizacja zajęć odbywać się będzie za pomocą systemów i narzędzi teleinformatycznych, online przez aplikację Microsoft Teams. Nazwę użytkownika oraz hasło dostępu dostaniecie Państwo od opiekuna grupy. W przypadku braku proszę o kontakt z opiekunem.

      Kierownik Szkolenia Praktycznego

      Dariusz Leszczyński

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Powiatowych w Goworowie
   • zsp_goworowo@oswiata.org.pl
   • informatyk_zsp_goworowo@oswiata.org.pl
   • 297614011
   • ul. Ostrołęcka 27 07-440 Goworowo Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych